راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1401/12/26 | 
راهنمای نویسندگان
نویسنده (گان) گرامی در هنگام ثبت مقاله، جهت انجام امور داوری، نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع در سامانه نشریه اقدام فرمایید برای دریافت هر یک از فایل‌های زیر، روی آن‌ها کلیک کنید. لازم به یادآوری است بدون توجه به هر یک از موارد زیر به روند پیگیری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه ارسال مقاله
نویسندۀ مسئول مقاله پس از ثبت‌نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیۀ اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید. (بازنگری مقاله پس از داوری، از کارتابل نویسندۀ مسئول مقاله امکان‌پذیر است).
فرم تعهد نامه نویسندگان
فرم تعارض منافع
 
الزامات مالی برای انتشار در  (JSAL)
برای فرآیند بررسی یا انتشار هزینه ای از نویسندگان دریافت نخواهد شد.
 
 شیوه‌نامه تدوین و ارسال مقالات  
کلیات
- زبان دو فصلنامه فارسی، انگلیسی و عربی است و به تدریج تنها به زبان انگلیسی و عربی، دریافت مقاله خواهد داشت.
- مقاله حداکثر در ۲۰ صفحه ۲۳ سطری A۴ تنظیم شود و از ارسال مقالات دنباله‌دار و مقاله‌ی ترجمه شده اجتناب گردد.
- نام نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی، دانشگاه یا موسسه مربوطه، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و نمابر و آدرس پست الکترونیکی آن‌ها به طور کامل در سامانه درج شود.
- مقاله‌ی ارسالی باید از ماهیت تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی، و مستند و مستدل برخوردار بوده و با قلمی روان و رسا نگارش یافته باشد.
- ارسال و دریافت مقاله تنها از طریق سامانه انجام می‌گردد.
- انتشار مقالات مستخرج از پایان نامه، منوط به ذکر نام استاد راهنماست و مسئولیت آن بر عهده نویسنده خواهد بود.
- مقاله نباید قبلاً در نشریات داخلی یا خارجی یا به عنوان بخشی از یک کتاب چاپ شده باشد و نویسنده تعهد نماید که مقاله خود را همزمان برای مجله‌ی دیگری ارسال نکرده و تا روشن شدن وضعیت نشرآن، از ارسال به سایر مجلات خودداری نماید.
- فصلنامه در پذیرش یا رد مقاله و ویراستاری آن آزاد است.
- مسئولیت مطالب و صحت و اعتبار علمی آن با نویسنده یا نویسندگان است.
 
ساختار مقاله
۱. عنوان مقاله: کوتاه و بیان کننده‌ی محتوای مقاله باشد.
۲. چکیده؛ شامل: بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش و مهم ترین یافته‌ها و حداکثر ۳۵۰ کلمه باشد و از طرح فهرست مباحث یا مرور آن‌ها، ذکر ادلّه، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.
واژگان کلیدی:۳ تا ۶ کلمه و بیانگر کلمات محوری مقاله به منظور نمایه‌سازی باشد.
ارسال چکیده مقاله به زبان انگلیسی، الزامی نیست
۳. مقدمه؛ شامل: سوالات و فرضیه‌ها، پیشینه‌ی تحقیق، بیان ضرورت و اهداف، روش تحقیق و انجام کار، ارائه‌ی تصویر کلی از ساختار مقاله.
۴. متن: محور‌های اصلی و فرعی شامل بیان آرا، تحلیل، تفسیر، استدلال، نقد با عنوان بندی مناسب.
۵. نتیجه‌گیری: ارائه و تدوین یافته‌ها به صورت گزاره‌های خبری موجز.
۶. فهرست منابع و مآخذ:
- کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (تاریخ انتشار داخل پرانتز )، نام کتاب به صورت برجسته، نام مترجم یا مصحح، محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ.
- مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، عنوان مقاله داخل گیومه و به صورت برجسته، نام نشریه، دوره/ سال، شماره، شماره صفحات مقاله. شناسه doi
- مجموعه مقالات همایش‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده مقاله، (تاریخ انتشار داخل پرانتز) عنوان مقاله داخل گیومه و به صورت برجسته، نام ویراستار یا گرد آورنده، نام مجموعه مقالات، زمان همایش، مکان همایش، شماره صفحات مقاله.
- پایان نامه‌ها و رساله‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ نگارش داخل پرانتز )، نام پایان نامه به صورت برجسته، مقطع پایان نامه، نام دانشگاه.
- منابع مجازی: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، تاریخ اخذ از سایت، عنوان موضوع  به صورت برجسته، نام و آدرس سایت اینترنتی.
 
ارجاعات
- ارجاعات درون متنی به صورت: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، جلد: صفحه) به عنوان نمونه:
(بستانی، ۲۰۰۹، ۲: ۸۶) و در مورد منابعی که بیش از دو نویسنده دارند: (اسلامی و همکاران، ۲۲:۱۳۸۴).
- از آوردن پاورقی در صفحات خودداری شود و در صورت لزوم توضیحات اضافی به صورت پی‌نوشت در پایان مقاله و پیش از فهرست منابع و مآخذ ذکر گردد.
- تمامی جدول‌ها و نمودارها در متن مقاله قرار گیرد و با نام و شماره مشخص گردد و در متن توسط شماره ارجاع داده شود.
 
قلم مقالات
مقالات فارسی و عربی: B Badr (۱۳)،  انگلیسی: Times new Roman (۱۲) باشد.

اندازه قلم‌ها
عنوان مقاله: ۱۶ سیاه
عناوین متن: ۱۳ سیاه
متن اصلی مقاله: ۱۳
متن چکیده و منابع و مآخذ: ۱۲CAPTCHA
دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر