مشخصات تیم علمیآقای پروفسور علیرضا محمد رضایی
استاد تمام گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران
amredhaeiut.ac.ir

آقای پروفسور محمد خاقانی اصفهانی
استاد تمام زبان و ادبیات عربی
دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان
khaqanifgn.ui.ac.ir

آقای پروفسور محمد خاقانی اصفهانی
استاد تمام زبان و ادبیات عربی
دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان
khaqanifgn.ui.ac.ir
آقای پروفسور علیرضا محمد رضایی
استاد تمام گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران
amredhaeiut.ac.ir
آقای پروفسور رسول بلاوی
استاد تمام زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس
r.ballawypgu.ac.ir
آقای دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم
dr.mostafavipooyesh.ac.ir
آقای دکتر احمدرضا حیدریان شهری
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
heidaryanum.ac.ir
آقای دکتر رجب اسفندیاری
دانشیار زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران
esfandiarihum.ikiu.ac.ir
خانم پروفسور سوفیا آ. مک کلنن
استاد تمام امور بین الملل و ادبیات تطبیقی
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا
sam50psu.edu
آقای پروفسور راشد بوزیان
استاد تمام زبانشناسی (NLP- OT- MP) ، گروه زبان عربی،
دانشکده هنر و علوم، دانشگاه قطر، قطر
rachid.bouzianequ.edu.qa
آقای پروفسور عاصم شهاده علی
استاد تمام گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، مالزی
muhajir4iium.edu.my

آقای پروفسور احمد رضایی جمکرانی
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم
a-rezaeiqom.ac.ir
آقای دکتر حسین میهمی
استادیار زبانشناسی کاربردی
دانشگاه بین المللی امام خمینی، ایران
خانم پروفسور عزت ملا ابراهیمی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران
خانم دکتر لیلا جمشیدی
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده علوم انسانی بخش ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه پیام نور
l.jamshidi53pnu.ac.ir
آقای پروفسور عماد عبداللطیف
استاد تحلیل گفتمان
دانشگاه قطر، قطر
آقای پروفسور مصطفی بوانانی
استاد زبانشناسی عربی، زبانشناسی شناختی و آموزش زبان
دانشگاه قطر، قطر
خانم دکتر سارا ریشا
کالج علوم و هنر
دانشگاه ایالتی آریزونا، ایالات متحده

آقای دکتر مسعود باوان پوری
استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه ادیان و مذاهب
آقای دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی
دکتری زبان و ادبیات عربی