راهنمای نویسندگان

نویسنده (گان) گرامی در هنگام ثبت مقاله، جهت انجام امور داوری، نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع در سامانه نشریه اقدام فرمایید برای دریافت هر یک از فایل‌های زیر، روی آن‌ها کلیک کنید. لازم به یادآوری است بدون توجه به هر یک از موارد زیر به روند پیگیری مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه ارسال مقاله
نویسندۀ مسئول مقاله پس از ثبت‌نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیۀ اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید. (بازنگری مقاله پس از داوری، از کارتابل نویسندۀ مسئول مقاله امکان‌پذیر است).

 
الزامات مالی برای انتشار در  (JSAL)
برای فرآیند بررسی یا انتشار هزینه ای از نویسندگان دریافت نخواهد شد.
 

چک لیست ارسالی
شما می توانید از این لیست برای بررسی نهایی ارسال خود، به مجله استفاده کنید. لطفاً بخش مربوطه را بررسی کنید.

تمام فایل های لازم آپلود شده است:
نسخه ورد:
• شامل موضوعات و کلمات کلیدی
• همه شکل‌ها (شامل توضیحات مرتبط)
• همه جداول (شامل عنوان، توضیحات، شروح)
• اطمینان حاصل کنید که تمام نقل قول های شکل و جدول در متن با فایل های ارائه شده مطابقت دارند
فایل های تکمیلی (در صورت لزوم)

ملاحظات بیشتر
• نسخه خطی "بررسی تایپ" و "بررسی دستور زبان" شده است
• تمام مراجع ذکر شده در فهرست منابع، در متن ذکر شده است و بالعکس
• برای استفاده از مطالب دارای حق چاپ از منابع دیگر (از جمله اینترنت) مجوز گرفته شده است.
• تعارض منافع ارائه شود، حتی اگر نویسندگان تعارض منافع برای اعلام نداشته باشند
• سیاست های مجله به تفصیل در این راهنما بررسی شده است
• پیشنهادات داور و جزئیات تماس بر اساس الزامات مجله ارائه شده است

بارگذاری مقاله
ارسال مقاله به این معنی است که اثر ارانه شده قبلاً منتشر نشده است، برای انتشار در جای دیگری در دست بررسی نیست، انتشار آن توسط همه نویسندگان و بطور ضمنی یا صریح توسط نویسنده مسئول تایید شده است، و اینکه ، در صورت پذیرش، در جای دیگری به همان شکل، به زبان انگلیسی یا به هر زبان دیگر، از جمله به صورت الکترونیکی، بدون رضایت کتبی صاحبآن، منتشر نخواهد شد.
 
استفاده از زبان فراگیر
زبان فراگیر تنوع زبانی را در برمی‌گیرد، همه مردم محترم قلمداد می شوند، به تفاوت ها حساس است و فرصت های برابر را ترویج می کند. مقالات بایستی از هرگونه تعرضی به اعتقادات یا عقاید خواننده ای باشند، نباید حاوی چیزی باشد که نشان دهد یک فرد بر اساس نژاد، جنس، فرهنگ یا هر ویژگی دیگری بر دیگری برتری دارد، و باید از زبانی فراگیر استفاده کند. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که نوشتار عاری از تعصب است، به عنوان مثال با استفاده از «او»، «خودش» به جای «او» یا «او» و با استفاده از عناوین شغلی که عاری از کلیشه هستند

تضاد منافع
همه اعضای هیئت تحریریه زبان کاوی کاربردی (JSAL) و سردبیر، مقاله‌های ارسالی را در مشابهت یاب بررسی می کنند. در مواردی که داوری، مشکوک به تضاد منافع فاش نشده در نسخه ارسال‌شده یا خواننده‌ای مشکوک به تضاد منافع فاش نشده در یک مقاله منتشر شده مجله زبان کاوی کاربردی (JSAL) باشد، دستورالعمل‌های COPE را دنبال می‌کند.
 
زمان بندی انتشار/آرشیو
  مجله زبان کاوی کاربردی (JSAL) چهار شماره در سال منتشر می شود. تمام مطالب از ابتدا تا انتها به صورت دائمی در سامانه مجله زبان کاوی کاربردی در دسترس خواهد بود. همچنین زبان کاوی کاربردی برنامه ورود به پایگاه های داده Scopus و Thomson-Reuters را دارد.

داوری دوسو ناشناس (دوسو کور و محرمانه)
این مجله از داوری دوسویه ناشناس (دوسو کور و محرمانه) استفاده می کند، به این معنی که هویت نویسندگان از نظر داوران پنهان می شود و بالعکس. برای تسهیل این امر، لطفاً موارد زیر را جداگانه درج کنید:
صفحه عنوان (با جزئیات نویسنده): این صفحه باید شامل عنوان، نام نویسندگان، وابستگی ها، قدردانی ها و هرگونه ارائه علاقه مندی، و یک آدرس کامل برای نویسنده مسوول از جمله آدرس ایمیل باشد.
نسخه بدون نام (بدون جزئیات نویسنده): متن اصلی مقاله (شامل ارجاعات، شکل‌ها، جداول و هرگونه گزارش) نباید حاوی اطلاعات شناسایی، مانند نام یا وابستگی نویسندگان باشد.
 
هیات تحریریه
مجله زبان کاوی کاربردی (JSAL) تحت نظارت علمی هیات تحریریه که اعضای آن متخصصان شناخته شده در زمینه های موضوعی مربوط به مجله هستند. برخی از نقش های اجرایی اعضای هیات تحریریه به دبیر تخصصی که در حوزه تخصصی نشریه مهارت دارد، محول می شود.
 
مقاله اصلاح شده
استفاده از نرم افزار ورد
صرف نظر از فرمت فایل ارسالی اصلی، در بازبینی باید یک فایل قابل ویرایش از کل مقاله را در اختیار ما قرار دهید. صفحه آرایی متن را تا حد امکان ساده نگه دارید. قالب بندی های غیر ضرور، حذف و جایگزین می شوند. متن الکترونیکی باید به شیوه ای مشابه مقالات مرسوم تهیه شود. برای جلوگیری از خطاهای غیرضروری به شما توصیه می شود که از عملکردهای «بررسی تایپ» و «بررسی دستور زبان» ورد خود استفاده کنید.
 
ساختار مقاله
مقدمه
اهداف کار را بیان کنید و پیشینه کافی ارائه دهید، از بررسی تفصیلی یا اشاره به نتایج اجتناب کنید.
 
چارچوب نظری/ بررسی ادبیات
مطالعه خود را بر محور ادبیات نظری و مفهومی مرتبط با متن قرار دهید، و به وضوح نشان دهید که چگونه وارد زمینه های (فرعی) مرتبط در زبان شناسی و آموزش می شوید و همچنین چگونه از ساختار موجود برای پرداختن طرح تحقیق و تفسیر داده ها استفاده می کنید.
 
مواد و روش ها
شرح کافی در مورد روش های خود ارائه دهید تا خوانندگان بتوانند بفهمند که چگونه و چرا مطالعه خود را به این روش، انجام داده اید. بحث در مورد روش ها و فرآیندهای تحلیلی باید به وضوح با چارچوب نظری و سؤالات/هدف تحقیق شما مرتبط باشد و باید به وضوح منطبق با یافته های بعدی باشد.

نتایج
نتایج باید به وضوح از یک روش تحلیلی توصیفی که به چارچوب نظری و سؤالات/هدف تحقیق شما مربوط می‌شود، منتج شود. یافته‌های خود را به مخاطب ارائه دهید و همچنین به آنها بگویید و با توضیح اینکه چگونه فرآیند تحلیلی فوق‌الذکر و تعامل با داده‌ها موید این یافته‌ها است.

سپاسگزاریها
قدردانی ها را در قسمتی جداگانه در انتهای مقاله قبل از مراجع ارائه کنید و بنابراین آنها را در صفحه عنوان، به عنوان حاشیه عنوان یا موارد دیگر، قرار ندهید. در اینجا افرادی را که در حین تحقیق کمک کردند (به عنوان مثال ارائه کمک در زبان ارائه، نوشتن یا خواندن مقاله و غیره) لیست کنید.
 
چکیده
چکیده مبسوط (از 300 تا 800 کلمه برای مقالات پژوهشی یا مقاله نظری) مورد نیاز است. چکیده باید به طور خلاصه هدف تحقیق، نتایج اصلی و نتیجه گیری اصلی را بیان کند. چکیده اغلب جدا از مقاله ارائه می شود، بنابراین باید بتواند به تنهایی ارائه شود. به همین دلیل، باید از ارجاعات خودداری شود، اما اگر ضروری است، نویسنده (نویسندگان) و سال انتشار را ذکر کنید. همچنین از اختصارات غیر استاندارد یا غیر معمول باید اجتناب شود، اما در صورت ضروری باید در اولین ذکر آنها، در خود چکیده معرفی شوند.

واژگان کلیدی
بلافاصله پس از چکیده، حداکثر 6 کلمه کلیدی، و اجتناب از اصطلاحات کلی و جمع و مفاهیم متعدد (مثلاً از "و"، "از") ارائه دهید. در مورد اختصارات احتیاط کنید: فقط اختصاراتی که در این زمینه ثابت شده اند می توانند واجد شرایط باشند. این کلمات کلیدی برای اهداف نمایه سازی استفاده خواهند شد.
 
منابع
لطفاً اطمینان حاصل کنید که هر مرجع ذکر شده در متن در فهرست مراجع نیز وجود دارد (و بالعکس). هر مرجعی که در چکیده ذکر شده است باید به طور کامل ارائه شود. نتایج منتشر نشده و ارتباطات شخصی در فهرست مراجع توصیه نمی شود، اما ممکن است در متن ذکر شود. اگر این منابع در فهرست منابع گنجانده شده باشند، باید از سبک مرجع نویسی استاندارد مجله پیروی کنند:

     الف) کتابها: نام مؤلف یا مؤلفان، (سال انتشار)، عنوان ایتالیک، مترجم، چاپ چند، محل انتشار: ناشر.
     ب) مقالات: نام خانوادگی و نام نویسنده(ها)، (سال انتشار)، "عنوان"، نام مجله الکترونیکی، سال. --، شماره --، صص --

 
دعوة الباحثين للنشر في مجلة "الدراسات في علم اللغة التطبيقي"  (بالفارسية: زبان کاوی کاربردی):
دليل المؤلفين لإرسال البحوث:
شكرا لاختيارك المجلة "الدراسات في علم اللغة التطبيقي" للبحث العلمي. المجلة علمية محكّمة تصدر باللغة العربية عن "معهد بنیان بویا بزوه اندیشه" بقم المقدسة و نرجو اتباع التعليمات المذكورة بهذا المنشور حتى يسهل تحكيمها و نشرها بأسرع وقت ممكن و شكرا لحسن تعاونكم. المجلة تستقبل البحوث الأصیلة والعلمیة. و سیاسة المجلة فی هذا المجال دعم البحوث والدراسات العلمیة المتعلقة بأهداف المجلة و نشرها فی العالم و حمایة  المؤلفین و الباحثین فی هذا المجال. و یمکن للباحثین أن یرسلوا بحوثا باللغات العربیة والفارسیة والانکلیزیة إلی المجلة. مجلة " دراسات في علم اللغة التطبيقي"(JSAL) هی مجلة فصلیة (ربع سنویة) و صاحب امتیازها هو "معهد بنیان بویا بزوه اندیشه" بقم المقدسة و هی حاصلة علی إجازة النشر المرقمة ۷۹۹۱۰  من وزارة الثقافة الإیرانیة بتاریخ 10/07/2016 السبب الرئیسی لتسمیة هذه المجلة"بالدراسات في علم اللغة التطبيقي" هو الإهتمام الأدبی العلمی المنهجی بالبحوث التی تنعکس السمات الفائقة للنصوص التقلیدیة والمعاصرة فی اللغة. فلذلک تتناول هذه المجلة قضایا علم اللغة التطبيقي (تدريس اللغة ، علم اللغة الاجتماعي). المنهجی بالبحوث التی تنعکس السمات الفائقة للنصوص التقلیدیة والمعاصرة فی اللغة. فلذلک تتناول هذه المجلة قضایا علم اللغة التطبيقي (تدريس اللغة ، وعلم نفس اللغة، وعلم اجتماع اللغة ، واللغويات القانونية، والسيميائية، وتحليل الخطاب، وما إلى ذلك).
التواصل معنا: في حالة وجود أي استفسار او لارسال المقال يمكن التواصل معنا عبر journal@ierf.ir