مشخصات تیم علمی


آقای پروفسور محمد خاقانی اصفهانی
استاد تمام زبان و ادبیات عربی
دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان
khaqanifgn.ui.ac.ir
آقای پروفسور علیرضا محمد رضایی
استاد تمام گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران
amredhaeiut.ac.ir
آقای پروفسور رسول بلاوی
استاد تمام زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس
r.ballawypgu.ac.ir
آقای دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم
dr.mostafavipooyesh.ac.ir
آقای دکتر احمدرضا حیدریان شهری
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
heidaryanum.ac.ir
آقای دکتر رجب اسفندیاری
دانشیار زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران
esfandiarihum.ikiu.ac.ir
خانم پروفسور سوفیا آ. مک کلنن
استاد تمام امور بین الملل و ادبیات تطبیقی
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا
sam50psu.edu
آقای پروفسور راشد بوزیان
استاد تمام زبانشناسی (NLP- OT- MP) ، گروه زبان عربی،
دانشکده هنر و علوم، دانشگاه قطر، قطر
rachid.bouzianequ.edu.qa
آقای پروفسور عاصم شهاده علی
استاد تمام گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، مالزی
muhajir4iium.edu.my

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها